BIP

Dziennikus

moodle

OKE

CKE

Kuratorium

Starostwo

MEN

Aktualności 

KOMUNIKAT

 

 

DLA KLAS MATURALNYCH
SESJA POPRAWKOWA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH
28-29. 08. 2013r.

  

UWAGA ZMIANA !!!

 

Poprawiony harmonogram egzaminów semestralnych - semestr II w roku szkolnym 2012/2013 - pobierz

 Harmonogram zjazdów

Terminy zjazdów II semestr rok szkolny 2012/2013 - pobierz

  

KOMUNIKAT

Zmiana sal na egzamin zawodowy
Egzamin odbędzie się w budynku ZSP

 

ETAP PISEMNY W DNIU 02 MARCA 2013


Klasa III UTM – sala nr 1 (A. Janusz)
Klasa III UTH – sala nr 30 (M. Włudzik)
Klasa III UTK – sala nr 33 (E. Kożuch)
Klasa II SL - sala nr 5 ( A. Kwiatkowska, D. Knitter)
Klasa II SH - sala nr 5 ( A. Kwiatkowska, D. Knitter)

ETAP PRAKTYCZNY W DNIU 03 MARCA 2013


Klasa III UTM – sala nr 1 (H. Radtke, A. Janusz)
Klasa III UTH – sala nr 33 (M. Włudzik, E. Kożuch)
Klasa II SL – sala nr 5 (A. Kwiatkowska)
Klasa III UTK - sala nr 30 ( T. Widerska, H. Jeka, E. Szymańska)
Klasa II SH - sala nr 30 ( T. Widerska, H. Jeka, E. Szymańska)

 KONKURS NA LOGO PCKZiU w PUCKU

 

konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na logo Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku.
Regulamin konkursu można pobrać tu.

 
KOMUNIKAT  DLA KLAS
III UTM, III UTK, III UTH
IISL, IISH


W DNIACH 02-03 MARCA ODBĘDZIE SIĘ PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY

 

  • 02 MARCA CZĘŚĆ PISEMNA

III UTM  III UTK i III UTH - sala nr 17 godzina 9.45
II SL oraz  II SH - sala nr 16 godzina 9.45

 

  • 03 MARCA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

III UTM II SL - sala nr 17 godzina 9.45
III UTK III UTH II SH - sala nr 16 godzina 9.45

 KOMUNIKAT

 

W dniu 28.02.2013 r. o godzinie 16.00 w świetlicy PCKU
odbędzie się RADA PEDAGOGICZNA
dotycząca funkcjonowania
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

Obecność obowiązkowa

 UWAGA ZMIANY W PLANIE

 

Aktualny plan zajęć na III i IV zjazd w II semestrze - pobierz

 

 UWAGA

 

Aktualny plan zajęć na I i II zjazd w II semestrze - pobierz

 

  

UWAGA

 

 

TERMINY
DODATKOWYCH ZJAZDÓW DLA
KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO
R3: PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

09, 16, 23 LUTY
09, 10 MARZEC
13, 27 KWIECIEŃ
18, 19 MAJ
08 CZERWIEC

  

 

KOMUNIKAT

 


Harmonogram egzaminów poprawkowych I semestr, rok szkolny 2012/2013 - pobierz

  

UWAGA


Terminy zjazdów II semestr, rok szkolny 2012/2013
- pobierz

  

KOMUNIKAT DLA II BHP

 

  • 01 grudnia 2012 odbędzie się egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe o godzinie 13.00 w sali nr 16 – część pisemna.
  • 02 grudnia 2012 odbędzie się egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe o godzinie 11.30 w sali nr 16 – część praktyczna.

 KOMUNIKAT

 

Zestaw pytań i zadań poprawkowych z FIZYKI *
Klasy II LO „ C „ oraz  II LO  „B”
Poprawka  01 grudnia godzina 12. 55

*zakres materiału podręcznik „ Odkryć fizykę” wydawnictwo Nowa Era,-
-zakres podstawowy.

KOMUNIKAT

 

 

Próbna Matura odbędzie się w dniach
  • 20 listopada  2012 r. – język polski
  • 21 listopada 2012 r.  – matematyka
  • 22 listopada 2012 r.  – język obcy nowożytny
  •  

Egzamin maturalny odbędzie się  o godzinie 17:00


Obecność przyszłych maturzystów obowiązkowa.

 

Prosimy o stawienie się co najmniej 30 min szybciej przed rozpoczęciem egzaminu.

 KOMUNIKAT
Klasa II LO ‘B’
Klasa II LO  ‘C’

 

25 listopad ( niedziela)
godz. 10.00 odbędzie się pisemny egzamin klasyfikacyjny z fizyki
godz. 11.00 odbędzie się pisemny egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej

1  grudnia (sobota)
Odbędzie się egzamin ustny klasyfikacyjny z technologii informacyjnej

2  grudnia (niedziela)
Odbędzie się ustny egzamin klasyfikacyjny z fizyki

 

  • Wymagania na egzamin klasyfikacyjny z fizyki - pobierz
  • Wymagania na egzamin klasyfikacyjny z informatyki - pobierz


PLAN ZAJĘĆ

Informujemy, że w zakładce - Do pobrania/Plan Zajęć został zamieszczony aktualny plan zajęć. 

LISTY PRZYJĘTYCH

 

Informujemy, iż w zakładce REKRUTACJA – INFORMACJE OGÓLNE zamieszczone zostały listy przyjętych kandydatów na Słuchaczy na rok szkolny 2013/2013.

 
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

 

W związku z organizacją roku szkolnego 2012/2013, informujemy o inauguracji roku szkolnego które odbędzie się 08 września 2012 r., o godz. 8.00 w sali nr 17 (parter PCKU).
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zorganizowane będzie dla Słuchaczy klas pierwszych oraz klasy II LO „B i II LO „C”.
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
Informujemy Nauczycieli oraz Słuchaczy Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku o terminach zjazdów na semestr pierwszy roku szkolnego 2012/2013.
Wspomniany harmonogram stanowi poniższy załącznik.

 

 
KOMUNIKAT W SPRAWIE RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Informujemy Kadrę Pedagogiczną Placówki o zbliżającym się posiedzeniu Rady Pedagogicznej wynikającej z organizacji roku szkolnego 2011/2012, która odbędzie się 31 sierpnia 2012 r. o godzinie 12.00 w sali nr 16.
Obecność obowiązkowa

  

REKRUTACJA
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

Informujemy, iż trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2012/2013. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty edukacyjnej (więcej szczegółów w zakładce REKRUTACJA) i składania dokumentów. Termin przyjmowania deklaracji kandydatów na słuchaczy mija 17 sierpnia 2012 r.

 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO PO SESJI POPRAWKOWEJ

 

Informujemy, iż wyniki egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zdający będzie miał możliwość sprawdzić w „Serwisie dla ucznia” w dniu 13 września 2012 r.
Tego samego dnia będzie można odbierać świadectwa sekretariacie PCKU w godzinach funkcjonowania.

 UWAGA ABSOLWENCI, KTÓRZY W SIERPNIU 2012 r. PODCHODZĄ DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO

 

W związku ze zbliżającą się sesją poprawkową egzaminu maturalnego (21 sierpnia 2012 r.) z języka angielskiego oraz matematyki Dyrekcja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku zorganizował dla Państwa zajęcia dodatkowe z przedmiotów obciętych egzaminem poprawkowym. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli według ustalonego harmonogramu (załącznik 1 – zajęcia dodatkowe z matematyki, załącznik 2 – zajęcia dodatkowe z języka angielskiego).
Bardzo prosimy zainteresowanych Absolwentów o zapoznanie się z harmonogramami i skorzystanie z możliwości powtórzenia materiału przed egzaminami.

 SESJA POPRAWKOWA
SIERPIEŃ 2012 r.

 

Informujemy, iż zgodnie z harmonogramem przyjętym na semestr II roku szkolnego 2011/2012 sesja poprawkowa dla słuchaczy, którzy z egzaminów semestralnych otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne odbędzie się w terminie 29-30 sierpnia 2012 r.
Słuchacze, którzy składali podania o przełożenie sesji egzaminacyjnej mają wyznaczone terminy zaliczenia egzaminów również w tym samym czasie.
Terminy te są terminami ostatecznymi i nie ulegną zmianie.

Harmonogram sesji poprawkowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

 EGZAMIN MATURALNY - SESJA POPRAWKOWA

Informujemy, iż zgodnie z ustalonym harmonogramem egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2011/2012 przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej termin egzaminów poprawkowych przypada na dzień 21 sierpnia 2012 r.

 

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić abiturienci, którzy w sesji wiosennej przystąpili w wyznaczonych w harmonogramach terminach do wszystkich egzaminów maturalnych i uzyskali z jednego przedmiotu/ jednej części egzaminu wynik negatywny (poniżej 30%).

 

W roku szkolnym 2011/2012 w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku dnia 21.08.2012 r. o godzinie 9.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z matematyki oraz języka angielskiego.

 

Zaznaczamy również, iż do egzaminu poprawkowego zostanie zgłoszony zdający po wcześniejszym złożeniu oświadczenia w sekretariacie szkoły o chęci przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Termin złożenia wspomnianego oświadczenia upływa 6 lipca 2012 r.